Почитувани Роми,

ErdjanSelimi

Дозволете во мое и во име на политичката партија Роми Обединети од Македонија – РОМ, да Ви го честитам празникот 8 април, наш ромски Национален и Меѓународен ден кој точно 45 години веќе го потврдува нашиот идентитет, култура, нација и традиција. Нека денешниот ден го славиме и почитуваме сите заеднички и обединето, и нека денешниот ден ни биде потсетник за нашата национална обврска која ни ја оставија протагонистите Роми од 1971 година во Лондон, а тоа е:
Силно и здружени да се бориме за нашето постоење и идентитет.
И затоа на денешниот ден нека се слушне силно секаде каде не има ромскиот глас и нека се вее во секоја ромска куќа нашето гордо ромско знаме.
Честит и вечен 8-ми Април.

Ерџан Селими
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РОМ


Pakjavalen Romalen,

ErdjanSelimi

Ko mlo anav thaj tari politikani partija ROM, bahtakerava o bidzuko 8-to april, amaro Nacionalno thaj Maskardzianeskoro dive, kova 45 bersh vakerela basho amaro identiteti, kultura, nacija thaj tradicija. Neka avdisutno dive bidzukeraja sarine ko jekipe, thaj neka o avdisutno dive mate bistrelpe o amaneti taro amare protagonistija Roma taro 1971 ko London, a adavaj tano:
Zoraleste thaj jekhutne te maramen basho amaro dzivdipe thaj identiteti.
Adaleske ko avdisutno dive neka shunelpe o romano hango thaj neka ovel o romano bajrako ko sa o amare khera.
Bahtalo 8-to april.

Erdzan Selimi
PREZIDENTI TARO ROM

Видеa: