Северџан Едип

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА РОМ

СЕВЕРЏАН ЕДИП

Севердџан Едип е роден на 11-ти февруари 1985 год. во Скопје. Генерален Секретар на РОМ од март 2014 год.

Студент на Машински Факултет во Скпје – (во мирување)