Јаше Сефер

erdjan  ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РОМ

 ЈАШЕ СЕФЕР

Јаше Сефер е роден на 23-ти април 1984 год. во Скопје. Потпретседател на РОМ од март 2014 год.

Дипломирал на Економскиот Факултет во Скопје, насока Менаџмент.